DJI MAVIC 2 ZOOM ดีเจไอ โดรนกล้องกันสั่น 4K/12 MP ซูม 4x พร้อมระบบกันสั่น 3 แกน บินได้ไกลสูงสูง 8 กม. (ลดราคา!)

    Best price

...

โปรโมชั่น DJI MAVIC 2 ZOOM ดีเจไอ โดรนกล้องกันสั่น 4K/12 MP ซูม 4x พร้อมระบบกันสั่น 3 แกน บินได้ไกลสูงสูง 8 กม.

ราคาพิเศษ DJI DJI MAVIC 2 ZOOM ดีเจไอ โดรนกล้องกันสั่น 4K/12 MP ซูม 4x พร้อมระบบกันสั่น 3 แกน บินได้ไกลสูงสูง 8 กม.